Phòng Lao động-Thương binh xã hội

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông Nguyễn Đình Thanh

  • Chức vụ: HUV, Trưởng phòng
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động: 0903.534663
  • Email: thanhnd@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Phan Văn Vinh

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:0913.795768
  • Email: vinhpv@eakar.daklak.gov.vn