Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Bà Lâm Thị Phúc Dung

 • Chức vụ: HUV, Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: dungltp@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Phùng Quang Chang

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: changpq@eakar.daklak.gov.vn

3. Ông Nguyễn Thanh Dương

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động: 0905.158804
 • Email: duongnt@eakar.daklak.gov.vn