Phòng Dân tộc

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông: Dương Văn Thừa

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:0775.475797
 • Email: thuadv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Y Khoan Niê

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email:khoannie@eakar.daklak.gov.vv

3. Ông: Nguyễn Đăng Kai

 •  Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:0903.552171
 • Email:kaind@eakar.daklak.gov.vn