Hội Chữ Thập đỏ

Cập nhật lúc: 00:00 19/05/2014

1. Bà: Nguyễn Thị Hoa

  • Chức vụ: Hội trưởng
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại Di động:
  • EMail: hoant@eakar,daklak,gov.vn

2. Bà: Nguyễn Thị Châu

  • Chức vụ: Hội Phó
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại Di động:
  • EMail: chaunt@eakar,daklak,gov.vn