Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp

Cập nhật lúc: 00:00 16/07/2014

1. Ông Nguyễn Hồng Mạnh

 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: manhnh@eakar.daklak.gov.vn

2. Bà Kiều Thị Lành

 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email:

3. Ông Phan Văn Đức

 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: