Chi Nhánh VP.ĐK Quyền sử dụng đất

Cập nhật lúc: 08:26 08/04/2019

1. Ông: Lăng Trọng Dương

 • Chức vu: Giám đốc VPĐKQSD đất
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:0905.034424
 • Email:duonglt@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Đức Phong

 • Chức vu: Phó Giám đốc VPĐKQSD đất
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:0935.050336
 • Email:phongnd@eakar.daklak.gov.vn

3. Ông: Phạm Gia Tưởng

 • Chức vu: Phó Giám đốc VPĐKQSD đất
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email:phongnd@eakar.daklak.gov.vn