BQL Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Cập nhật lúc: 00:00 16/07/2014

1. Ông Lê Đắc Ý

 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoai cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: yld@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Trần Lê Trinh

 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Điện thoai cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: 

3. Ông Trần Quốc Huy

 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Điện thoai cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: