Ban QLDA xây dựng huyện

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông Phạm Quang Tân

  • Chức vụ: Quyền Phụ trách giám đốc
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email:lucnt@eakar.daklak.gov.vn

 

2. Ông Nguyễn Tấn Lực

  • Chức vụ: Phó giám đốc
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email:lucnt@eakar.daklak.gov.vn