Đài Truyền thanh - Truyền hình

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

1. Ông Võ Xuân Tạo

  • Chức vụ: Quyền Trưởng Đài
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:0962.836767
  • Email:taovx@eakar.daklak.gov.vn