Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 18 thửa đất tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 08:02 22/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • %C4%90%E1%BA%A5u%20gi%C3%A1%20%C4%91%E1%BA%A5t%20Ea%20%C3%94.pdf Tải về
Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 18 thửa đất tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar