Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá 12 thửa đất tại Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar)

Cập nhật lúc: 07:15 05/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • SKMBT_36319060410260.pdf Tải về
Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá 12 thửa đất tại Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar)