EAKAR: TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Cập nhật lúc: 08:16 23/09/2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một cuộc tổng điều tra lớn theo chương trình điều tra Quốc gia 10 năm thực hiện một lần được tiến hành vào 0 giờ ngày 01/4/2019, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 20/9/2019, đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (BCĐ huyện), chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Ea Kar. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Đỗ Tấn Xuân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Đắk Lắk (BCĐ tỉnh) và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar Vương Tấn Thành; Tham dự hội nghị các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng BCĐ huyện; Đại diện Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được tỉnh và huyện khen thưởng trong đợt tổng điều tra.

Đồng chí Đỗ Tấn Xuân, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chi cục thống kê huyện Ea Kar báo cáo về quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, chủ yếu tập trung vào ba nội dung chính: (1) Báo cáo công tác tổ chức thực hiện Tổng điều tra năm 2019; (2) Báo cáo kết quả sơ bộ một số chỉ tiêu chủ yếu trong Tổng điều tra năm 2019; (3) Báo cáo thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện.

Đến nay, công tác tổng điều tra trên địa bàn huyện Ea Kar đã thành công tốt đẹp, cơ sở dữ liệu của cuộc tổng điều tra đã cơ bản hoàn thành và đang được sử dụng để tổng hợp, phân tích một số kết quả sơ bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe tham luận của Trưởng ban Ban chỉ đạo, tổ trưởng tổ điều tra, điều tra viên của một số xã, thị trấn, trong đó tập trung vào đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tổng điều tra…

 Cũng tại Hội nghị đã vinh danh 2 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen; 3 tập thể và 19 cá nhân được Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen; 6 tập thể và 32 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện Ea Kar.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị

 

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)