Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VII

Cập nhật lúc: 14:31 29/10/2019

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VII