Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/ 2020

Cập nhật lúc: 21:45 03/04/2020

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/ 2020