Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02/2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020.

Cập nhật lúc: 14:00 06/03/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 66BC-UBNDeakar_signed.pdf Tải về
Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02/2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020.