Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu và kế hoạch 06 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể năm 2019

Cập nhật lúc: 16:55 29/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 261BC-BCD_signed.pdf Tải về
Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu và kế hoạch 06 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể năm 2019