Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 06/2019

Cập nhật lúc: 16:10 24/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 200BC-UBND.pdf Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 06/2019