Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7 năm 2019

Cập nhật lúc: 20:30 21/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 254BC-UBND_signed.pdf Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7 năm 2019