Báo cáo kết quả Kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

Cập nhật lúc: 16:14 24/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 201BC-UBND.pdf Tải về
Báo cáo kết quả Kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019