Báo cáo chỉ đạo điều hành, điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 1/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2019

Cập nhật lúc: 09:26 15/02/2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành, điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 1/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2019