Thứ ba , Ngày 19 Tháng 03 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 61

Hôm nay: 66

Hôm qua: 877

Trong tuần: 1,660

Tất cả: 397,992

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2019 và chương trình công tác tháng 3/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2019 và chương trình công tác tháng 3/2019

Báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 02/2019 và chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

Báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 02/2019 và chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2019

Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Kỷ Hợi năm 2019

Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Kỷ Hợi năm 2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành, điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 1/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành, điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 1/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Báo cáo kết quả rà soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019

Báo cáo kết quả rà soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01/2019

Báo cáo kết qả việc rà soát, xác minh, kết luận thông tin, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo cáo kết qả việc rà soát, xác minh, kết luận thông tin, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 12 năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 12 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 và chương trình công tác tháng 12 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 và chương trình công tác tháng 12 năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 11

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 11
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH