Thứ hai , Ngày 20 Tháng 05 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 101

Hôm nay: 790

Hôm qua: 1,289

Trong tuần: 2,079

Tất cả: 491,956

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trong tháng 5/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trong tháng 5/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4/2019

Báo cáo tổng kết công tác phát triển đối tượng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo tổng kết công tác phát triển đối tượng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I/2019

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I/2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyênj quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyênj quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2019 và chương trình công tác tháng 3/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2019 và chương trình công tác tháng 3/2019

Báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 02/2019 và chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

Báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 02/2019 và chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2019

Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Kỷ Hợi năm 2019

Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Kỷ Hợi năm 2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành, điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 1/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành, điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 1/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Báo cáo kết quả rà soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019

Báo cáo kết quả rà soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01/2019
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH