Thứ tư , Ngày 19 Tháng 02 Năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 43

Hôm nay: 288

Hôm qua: 2,900

Trong tuần: 8,639

Tất cả: 1,013,581

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VII

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VII

Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu và kế hoạch 06 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể năm 2019

Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu và kế hoạch 06 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7 năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7 năm 2019

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn huyện Ea Kar

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn huyện Ea Kar

Báo cáo kết quả Kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

Báo cáo kết quả Kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 06/2019

Báo cáo kết quả công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo kết quả công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình và kết quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình và kết quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trong tháng 5/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trong tháng 5/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4/2019

Báo cáo tổng kết công tác phát triển đối tượng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo tổng kết công tác phát triển đối tượng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I/2019

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I/2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyênj quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyênj quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH