Thứ sáu , Ngày 16 Tháng 11 Năm 2018
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 76

Hôm nay: 1,998

Hôm qua: 1,916

Trong tuần: 12,643

Tất cả: 234,730

Báo cáo công tác thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phục vụ công trình Hồ chứa nước E rớt và khu tái định canh định cư thuộc công trình Krông Pách thượng

Báo cáo công tác thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phục vụ công trình Hồ chứa nước E rớt và khu tái định canh định cư thuộc công trình Krông Pách thượng

Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo - Hội chợ phát triển cây ăn quả huyện Ea Kar năm 2018

Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo - Hội chợ phát triển cây ăn quả huyện Ea Kar năm 2018

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 10/2018

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 10/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và chương trình công tác tháng 11/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và chương trình công tác tháng 11/2018

Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018

Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai chương trình công tác tháng 10

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai chương trình công tác tháng 10

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả việc thực hiện văn bản xin lỗi

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả việc thực hiện văn bản xin lỗi

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2018

Báo cáo chỉ đạo điều hành cuarUBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 8/2018

Báo cáo chỉ đạo điều hành cuarUBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 8/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018 triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018 triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2018

Báo cáo giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của TT.HĐND, các ban của HĐND các xã, thị trấn theo Luật tổ chức chính quyền 19/6/2015

Báo cáo giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của TT.HĐND, các ban của HĐND các xã, thị trấn theo Luật tổ chức chính quyền 19/6/2015

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 5

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 5

báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quy II năm 2018

báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quy II năm 2018
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH