Thứ tư , Ngày 23 Tháng 01 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 76

Hôm nay: 205

Hôm qua: 852

Trong tuần: 2,652

Tất cả: 343,987

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01/2019

Báo cáo kết qả việc rà soát, xác minh, kết luận thông tin, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo cáo kết qả việc rà soát, xác minh, kết luận thông tin, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 12 năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 12 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 và chương trình công tác tháng 12 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 và chương trình công tác tháng 12 năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 11

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 11

Báo cáo về việc triển khai nghị Quyết 03-NQ/TU, ngày 06/10/2016 của tỉnh ủy Đak Lak về đẩy mạnh nâng cao hiệu quả, xúc tiến đầu tư thương mại du lịch năm 2016

Báo cáo về việc triển khai nghị Quyết 03-NQ/TU, ngày 06/10/2016 của tỉnh ủy Đak Lak về đẩy mạnh nâng cao hiệu quả, xúc tiến đầu tư thương mại du lịch năm 2016

Báo cáo công tác thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phục vụ công trình Hồ chứa nước E rớt và khu tái định canh định cư thuộc công trình Krông Pách thượng

Báo cáo công tác thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phục vụ công trình Hồ chứa nước E rớt và khu tái định canh định cư thuộc công trình Krông Pách thượng

Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo - Hội chợ phát triển cây ăn quả huyện Ea Kar năm 2018

Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo - Hội chợ phát triển cây ăn quả huyện Ea Kar năm 2018

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 10/2018

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 10/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và chương trình công tác tháng 11/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và chương trình công tác tháng 11/2018

Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018

Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước 9 tháng đầu năm 2018
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH