Thứ ba , Ngày 25 Tháng 09 Năm 2018
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 78

Hôm nay: 366

Hôm qua: 728

Trong tuần: 1,781

Tất cả: 122,373

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2018

Báo cáo chỉ đạo điều hành cuarUBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 8/2018

Báo cáo chỉ đạo điều hành cuarUBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 8/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018 triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018 triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2018

Báo cáo giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của TT.HĐND, các ban của HĐND các xã, thị trấn theo Luật tổ chức chính quyền 19/6/2015

Báo cáo giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của TT.HĐND, các ban của HĐND các xã, thị trấn theo Luật tổ chức chính quyền 19/6/2015

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 5

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 5

báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quy II năm 2018

báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quy II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 4/2018 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trọng tâm trong tháng 5/2018

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 4/2018 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trọng tâm trong tháng 5/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, chương trình công tác tháng 5/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, chương trình công tác tháng 5/2018
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH