Kế hoạch phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...

Cập nhật lúc: 14:16 23/09/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 91%20KH%20ph%C3%A1t%20_%C3%99ng%20phong%20tr%C3%A0o%20h%C3%8Dc%20t_p%20TT%20HCM%20g%C2%AFn%20v%C3%9Bi%20c%C3%A1c%20s%C3%B1%20ki%C3%87n%202020.pdf Tải về
Kế hoạch phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...