Xã Cư Bông Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Cập nhật lúc: 21:58 25/09/2018

Sáng 21/9/2018, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện EaKar đã tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Cư Bông năm 2018, đây là đơn vị thứ 4 trong 5 đơn vị xã, công ty trên địa bàn huyện EaKar thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ trong năm 2018. Dự buổi diễn tập có đồng chí Vương Tấn Thành, Phó Bí thư thường trực huyện ủy EaKar.

Toàn cảnh cuộc diễn tập

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Cư Bông được thực hiện với 3 giai đoạn và 6 vấn đề huấn luyện chủ yếu, gồm: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương.

Đồng chí Vương Tấn Thành - Phó Bí thư trường trực huyện ủy phát biểu khai mạc cuộc diễn tập

Các đại biểu tham gia cuộc diễn tập

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Vương Tấn Thành nhấn mạnh: Thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, công ty năm 2018 trên địa bàn huyện EaKar là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nâng cao hơn nữa nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và cho toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Thông qua cuộc diễn tập để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng, các cấp, các ngành; rút kinh nghiệm bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các phương án, quyết tâm tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ, quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; từng bước đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ địa phương trong giai đoạn mới. Góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương…/.

Phạm Thao.