UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 thực hiện pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016

Cập nhật lúc: 00:00 19/08/2016

Dự với hội nghị có Thượng tá Trần Đức Phố - Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đ/c Kiều Thanh Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Thượng tá Huỳnh Trọng Sỹ - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện
thông qua báo cáo tổng kết 20 thực hiện pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên giai đoạn 1996 – 2016
và triển khai kế hoạch thực hiện đề án “đảm bảo quốc phòng” giai đoạn 2016 – 2020, định hướng 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 20 năm qua, các cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể huyện Ea Kar đã triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về Dự bị động viên. Trong đó, việc đăng ký quản lý quân nhân dự bị của huyện được thực hiện theo đúng quy định. Chế độ thủ tục đăng ký và quản lý phương tiện kỹ thuật được thực hiện nền nếp, đúng quy định. Cùng với đó, trong những năm qua huyện Ea Kar luôn thực hiện tốt việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện lệnh huy động, chuẩn bị tốt địa điểm tập trung, vận chuyển, bàn giao nguồn cho các đơn vị. Huyện đã xây dựng đủ các đầu mối tổ chức các đơn vị theo chỉ tiêu được giao. Đã sắp xếp được 2.184/2206 đạt 99% so với chỉ tiêu trên giao. Từ năm 1996 đến tháng 12/2015, huyện tổ chức tập huấn, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị cho 6.289 đồng chí, đạt 96% chỉ tiêu giao.

Song song đó, huyện đã thực hiện tốt chế độ chính sách trong xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên. Ngoài các chế độ chính sách đãi ngộ cho quân nhân dự bị theo quy định của pháp lệnh, huyện còn trích ngân sách địa phương để gặp mặt, thăm hỏi tặng quà động viên gia đình và quân nhân dự bị khó khăn và trong thời gian huấn luyện.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, làm rõ nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; đề xuất chủ trương giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, cụ thể là tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân về vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và củng cố vững chắc thế trận QP – AN trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên; tổ chức tốt các đợt huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn quân; xây dựng nguồn cán bộ quân sự ở các xã, thị trấn; cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, TT – ATXH trên địa bàn huyện./.

Ngọc Anh