Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật lúc: 14:53 29/03/2019

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Ngày 28/03/2019, UBND huyện Ea Kar tổ chức hội nghị tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác công an xã, bảo vệ dân phố năm 2018 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019. Đồng chí Lê Đình Chiến, PCT UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; các cơ quan đơn vị, đoàn thể của Huyện; Lãnh đạo Công an huyện; Đội nghiệp vụ và Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an huyện; Chủ tịch UBND; UBMTTQ; Trưởng, phó Công an xã và Công an viên thường trực các xã; Trưởng Công an 02 thị trấn; Trưởng, phó Ban bảo vệ dân phố 2 thị trấn.

 

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018 , phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tiếp tục được xây dựng, phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luât về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các quy định khác của pháp luật về an ninh trật tự, góp phần làm kìm giảm các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; Cơ quan thường trực BCĐ và các thành viên BCĐ huyện làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường làm nòng cốt. Bố trí cơ bản đủ số lượng và đảm bảo chất lượng cho các đơn vị; Lực lượng Bảo vệ dân phố luôn nhân được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và sự đồng lòng giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Chí Hải, Phó trưởng Công an huyện báo cáo tại Hội nghị

          Trong năm 2018, lực lượng Công an các xã, thị trấn, Mặt trận và các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phát động cho 14.916 lượt người; tuyên truyền trên đài Truyền thanh truyền hình, đài phát thanh xã, thị trấn 260 lượt; phối hợp tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho Đồng bào dân tộc thiểu số với gần 3.000 lượt người; triển khai 6 mô hình về an ninh trật tự trên địa bàn huyện về: Khu dân cư an toàn về ANTT; Tiếng kẻng an ninh; Doanh nhân với ANTT; Loa tuyên truyền lưu động; Phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật và mô hình cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn ANTT. Quần chúng Nhân dân đã cung cấp 259 tin tố giác tội phạm nguồn tin, giúp lực lượng Công an trong việc triển khai nghiệp vụ; tổ chức tuần tra được 191 được 741 ca, có 4.098 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; Công an xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, phân loại, số vụ việc xảy ra 222 vụ, 257 đối tượng giảm 166 vụ so với 2017.

Hội nghị cũng đã triển khai  nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đặt ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm; tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình “tiếng kẻng an ninh” đang phát huy hiệu quả tại cơ sở; duy trì thực hiện diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân.

Đồng chí Lê Đình Chiến, PCT UBND huyện, bế mạc và kết luận Hội nghị

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đình Chiến, PCT UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2018 của Công an huyện Ea Kar. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác công an xã, bảo vệ dân phố năm 2018 như: công tác triển khai phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số xã chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ và chưa thường xuyên; một số mô hình ở cơ sở hoạt động còn mang tính hình thức, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân; trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” chưa có cách làm hay sáng tạo. Do đó năm 2019, cần bám sát chương trình công tác trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 của Ban chỉ đạo huyện và Công an huyện để tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

         Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương, trao tặng giấy khen các cấp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác công an xã, bảo vệ dân phố năm 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

 

T/h: Hoàng Thị Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)