Huyện ủy Ea Kar quán triệt, triển khai Chỉ thị, các Nghị quyết của Trung ương

Cập nhật lúc: 00:00 13/04/2017

Tham dự hội nghị có các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu trên địa bàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng và Uỷ viên UBKT Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, Phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 5-11-2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại dịch vụ thế hệ mới; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Trên cơ sở nắm bắt tinh thần cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết trên, Huyện uỷ Ea Kar yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc trong tổ chức, học tập, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị./.

Bình Nguyên