Huyện EaKar tổ chức đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019

Cập nhật lúc: 13:45 21/11/2018

Trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 20/11/2018, tại Ban chỉ huy quân sự huyện EaKar, Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện EaKar đã tổ chức đợt khám sức khỏe cho những thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019.

Các công dân tiến hành đăng ký khám nghĩa vụ quân sự

Trong đợt khám sức khỏe này, huyện EaKar sẽ có 1.120 công dân được gọi khám sức khỏe. Đây là những thanh niên có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, đã qua khám sơ tuyển sức khỏe ở địa phương; đã xét duyệt tiêu chuẩn về lý lịch, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, đạo đức chính trị... Địa phương có số lượng công dân gọi khám nhiều nhất là xã Ea Ô, Cư Ni với 104 công dân và ít nhất là xã Ea Sô với 16 công dân. Được biết, năm 2019, huyện EaKar dự kiến tuyển 250 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự và 30 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Thanh niên được tuyển chọn phải đảm bảo về sức khỏe, có tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi, riêng thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học sẽ lấy đến 27 tuổi. 

Các công dân được khám sức khỏe theo đúng quy định

Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện EaKar sẽ tiếp tục rà soát thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có đủ phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa để gia nhập quân ngũ vào đầu năm 2019./.

Phạm Thao.