Huyện EaKar tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia CAND, năm 2019.

Cập nhật lúc: 06:46 03/04/2019

   Ngày 29/03, UBND huyện EaKar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia công an nhân dân, năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Ngọc Anh-HUV; PCT.UBND; Chủ tịch Hội đồng giáo dục kiến thức Quốc phòng an ninh, huyện EaKar chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thượng tá Huỳnh Trọng Sỹ-Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện EaKar, báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019...

   Năm 2019, Ban chỉ huy Quân sự huyện EaKar, đã chủ động phối hợp với các ngành, thành viên HĐNVQS của địa phương, tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện nghiêm túc các khâu: Đăng ký nghĩa vụ quân sự; Tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính sách miễn, tạm hoãn; xét duyệt chính trị, đạo đức, văn hóa… Theo đó, ngày 20/02/2019 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện EaKar, đã trang trọng tổ chức lễ giao-nhận quân, tiễn đưa 231 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 29 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ công an, tăng 10 thanh niên so với đợt giao, nhận quân năm 2018. Trong số thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an đợt này, có 20 thanh niên là con em đồng bào dân tộc tại chỗ và có 1 nữ tân binh. Qua phát lệnh, triệu tập, nhìn chung các thanh niên đều chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện EaKar đã tổ chức bàn giao đủ quân số, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ, đều đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức, là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có 2 thanh niên đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, 5 thanh niên có trình độ chuyên môn Đại học và Cao đẳng, 3 thanh niên trình độ Trung cấp, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cùng với đó, công tác chính sách, hậu phương quân đội, cũng thường xuyên được Huyện EaKar đặc biệt quan tâm, nhằm kịp thời động viên những cá nhân, gia đình chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Lê Ngọc Anh-Huyện ủy viên; Phó chủ tịch ủy ban nhân dân; Chủ tịch Hội đồng giáo dục kiến thức Quốc phòng an ninh huyện EaKar, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

   Bên cạnh những kết quả đạt được, một số thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện được phân công theo dõi phụ trách địa bàn chưa phát huy vai trò trách nhiệm được giao; Một số xã, thị trấn chưa thực sự chú trọng đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự; Việc xây dựng kế hoạch xét duyệt thực lực; xét duyệt chính sách miễn, tạm hoãn, xét duyệt chính trị, đạo đức ở mộ số địa phương chưa thực sự được chú trọng… Đây cũng là những vấn đề mà hội nghị tập trung thảo luận để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

   Ðể nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2020, huyện EaKar tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS năm 2015, Luật công an nhân dân năm 2014; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm đúng quy trình, thời gian và chất lượng. Thường xuyên sâu sát, nắm chắc cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh mặt yếu, khâu yếu, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển quân…

Xuân Thủy