HUYỆN EAKAR: TẬP HUẤN CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Cập nhật lúc: 06:42 14/11/2020

Sáng ngày 9/11/2020, UBND huyện EaKar đã tổ chức lớp tập huấn ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có 58 cán bộ chỉ huy, cán bộ nòng cốt, lực lượng xung kích thuộc các đơn vị cơ quan Quân sự, Công an huyện, Phòng NN và PTNT, Trung tâm Y tế huyện, các phòng, ban, ngành và Ban Chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai - TKCN của 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh thực hành tại buổi tập huấn 

Học viên bơi cứu nạn người bị đuối nước 

Thực hành phương án tiếp cận, cách ném phao và sử dụng các phương tiện tại chỗ đưa người bị nạn trên sông, hồ vào bờ.

Các đ/c lãnh đạo huyện ủy - UBND Huyện EaKar chỉ đạo tại buổi tập huấn và lái ca nô .....

Học viên chia tổ thực hành các phương pháp, kỹ thuật sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

  Với thời gian tập huấn trong 5 ngày (từ ngày 9 đến 13-11/2020), các học viên sẽ  được quán triệt, truyền đạt, hướng dẫn các nội dung văn bản mới; quy trình xử lý vụ việc liên quan đến ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kỹ thuật sử dụng trang bị, phương tiện và luyện tập xử lý tình huống cháy nổ, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; thực hành điều khiển cơ bản đối với các loại ca nô; phương pháp, kỹ thuật bắt tiêu khi điều khiển ca nô trên sông, hồ và luồn lách qua chướng ngại vật; kỹ năng hạ thủy, lắp ghép máy đẩy; các phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đối với người, phương tiện và thực hành các động tác cá nhân trong tiếp cận mục tiêu, cách ném phao cứu người bị nạn và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn trên sông, kỹ thuật bơi trên hồ...Cán bộ tập huấn được chia tổ thực hành các phương pháp, kỹ thuật sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy, phương án tiếp cận, cách ném phao và sử dung các phương tiện tại chỗ đưa người bị nạn trên sông, hồ vào bờ.  Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực, chỉ huy điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cầu tại chỗ; đảm bảo 3 giai đoạn trước, trong và sau thiên tai; phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương../.

                                                                                                    

H’Ngoan Niê