Huyện Ea Kar: Phát động đợt thi đua cao điểm "Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng"

Cập nhật lúc: 09:36 07/01/2020

Ngày 3/1/2020, Đảng ủy - Ban CHQS huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng lực lượng vũ trang huyện Ea Kar đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "Mừng Xuân, mừng Đảng, ra quân quyết thắng" chào mừng kỷ niệm  90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); Mừng xuân Canh Tý 2020 và tháng an toàn trong lực lượng vũ trang huyện.

Thượng tá Lê Xuân Chung - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Ea Kar phát biểu tại lễ phát động

Trong thời gian 30 ngày (từ 3/1 đến 3/2/2020), lực lượng vũ trang huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tính tất yếu ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, trưởng thảnh cùa Đảng cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"…

Đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Ea Kar ký kết giao ước thi đua

Tập trung làm tốt công tác giáo dục về tình hình nhiệm vụ, xây dựng cho 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 bảo đảm chất lượng, đủ 100% chỉ tiêu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quy định của các cấp về tổ chức Tết Canh Tý 2020; Thực hiện có hiệu quả “Tháng an toàn trong LLVT huyện” tập trung vào nội dung, chỉ tiêu “Ba nhất” là công tác tuyên truyền, giáo dục tốt nhất; công tác tư tưởng quản lý tốt nhất và bảo đảm an toàn tốt nhất./.

 

Phạm Thao.