Huyện Ea Kar: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa – Thể thao – Du lịch và thông tin truyền thông

Cập nhật lúc: 21:15 25/12/2019

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống các vi phạm trong hoạt động thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thể thao – Du lịch và thông tin truyền thông. UBND huyện Ea Kar vừa ban hành kế hoạch 184 ngày 12/12/2019, chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực Văn hóa – Thể thao – Du lịch và thông tin truyền thông tổ chức đợt kiểm tra trong phạm vi toàn huyện.

Theo đó, trong thời gian từ 17/12/2019 đến 17/1/2020, Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực Văn hóa – Thể thao – Du lịch và thông tin truyền thông huyện Ea Kar sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện như các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú, du lịch, Karaoke, Internet, quảng cáo... về các giấy tờ pháp lý, các giấy lờ liên quan khác đến hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với từng ngành nghề kinh doanh; Kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện về cơ sở vật chất, hàng hóa kinh doanh...

Thông qua đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, tuyên truyền, chấn chỉnh, tham mưu với cấp ủy có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Phạm Thao.