Huyện Ea Kar bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh cho đối tượng 4

Cập nhật lúc: 14:17 29/08/2018

         Từ ngày 28 đến 31-8-2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh huyện Ea Kar phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 60 học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện năm 2018. 

Đồng chí Lê Xuân Chung – HUV, Chính trị viên BCH Quân sự huyện

          Các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng – An ninh; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn quân khu 5; tổ chức hoạt động PULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng “Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

         T/h: Hồ Thị Thanh Nga (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar)