Huấn luyện Lực lượng tự vệ năm 2017

Cập nhật lúc: 00:00 05/06/2017

Tham gia đợt huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ đã được phổ biến về các chuyên đề như: tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Ea Kar năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Các lực lượng tự vệ đang tập bắn súng

Bên cạnh đó, các chiến sĩ tự vệ còn được huấn luyện các các nội dung về kỹ thuật, chiến thuật quân sự như: Bắn súng, ném lựu đạn, tập đi đều, động tác chào, chào báo cáo…

Bình Nguyên