Hơn 460 triệu đồng chi trả trợ cấp cho người tham gia kháng chiến

Cập nhật lúc: 16:18 07/08/2019

Ngày 7/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện EaKar đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng được hưởng chế độ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện EaKar chi trả trợ cấp cho các đối tượng

Trong đợt này 132 đối tượng trên địa bàn huyện được chi trả trợ cấp một lần với tổng số tiền 464 triệu đồng. Trong đó, 97 đối tượng được chi trả theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc từ trần) nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách và 35 đối tượng được chi trả theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Việc tổ chức chi trả được Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện chu đáo, nhanh chóng đem lại sự hài lòng cho các đối tượng được chi trả. Việc chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách đúng đắn hợp lòng dân của Đảng và  nhà nước. Nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế./.

Phạm Thao