Hội nghị phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Cập nhật lúc: 21:42 07/01/2019

Ngày 2/1/2019, Huyện ủy EaKar phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Hội nghị phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, Huyện ủy EaKar đã tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về công tác Quân sự quốc phòng địa phương. Trọng tâm là Kết luận 44 ngày 31/3/2009 của Ban bí thư trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Ban bí thư trung ương (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.  Chỉ thị số 48 ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Nghị quyết số 02 ngày 30/1/2004 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh ĐăkLăk về việc “Xây dựng tỉnh, thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn vững chắc”…

Đồng chí Kiều Thanh Dũng - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện EaKar phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy EaKar đã thường xuyên chỉ đạo, củng cố, kiện toàn các cấp ủy đảng trong Lực lượng vũ trang, bảo đảm 16/16 xã, thị trấn có chi bộ quân sự với 15/16 chi bộ có cấp ủy; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 23,84% và trong lực lượng DBĐV đạt 14,84%. Trong năm, huyện ủy EaKar cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa Quân đội” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Trong thời gian tới, Huyện ủy EaKar sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức cho Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng trong các lực lượng; chỉ đạo công tác tạo nguồn, tuyển chọn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ năm 2019 …/.

Phạm Thao.