Hội đồng nghĩa vụ xã Xuân Phú đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Cập nhật lúc: 11:21 26/09/2021

   Để lựa chọn những thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2022. Hội đồng nghĩa vụ xã Xuân Phú, huyện Ea Kar vừa tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở địa phương.

Nhân viên y tế tiên hành đo thân nhiệt, khai báo y tế cho các thanh niên đến khám tuyển

   Nhằm đảm bảo công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, khách quan, an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Hội đồng NVQS xã Xuân Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng NVQS, phối hợp với Chi bộ, Ban tự quản và các đoàn thể ở từng thôn tổ chức rà soát, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự trên hệ thống truyền thanh địa phương để thanh niên và Nhân Dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các thành viên trong Hội đồng NVQS kiểm tra hồ sơ và khám khám sơ tuyển sức khỏe cho các thanh niên

   Cùng với đó, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển trước 15 ngày để thanh niên có thời gian sắp xếp công việc tham gia khám tuyển đầy đủ. Chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám sơ tuyển. Được biết, trong đợt này Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã đã phát lệnh điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 138 nam công dân. Trong ngày khám sơ tuyển tại xã có 74 thanh niên có mặt tham gia khám sơ tuyển.

T/h Văn Mạnh (Trung tâm TT-VH-TT)