Giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp úy

Cập nhật lúc: 09:42 17/06/2020

 

Sáng ngày 9/6, tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Kar, Cụm giáo dục chính trị số 3 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp úy 6 tháng đầu năm 2020.

Trong thời gian 4 ngày từ 9 đến 12/6, hơn 100 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp úy đến từ Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Krông Bông, Krông Ana, Lắk, M’Đắk và Ea Kar sẽ được học tập, truyền đạt một số chuyên đề như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Nâng cao cảnh giác, phát huy trách nhiệm của mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong quân đội phòng ngừa, đấu tranh chống phá Đảng, nhà nước, quân đội trong tình hình hiện nay; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tội phạm, vi phạm kỷ luật Quân đội trong lực lượng vũ trang Quân khu; bồi dưỡng đạo đức người quân nhân cách mạng ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang Quân khu./.

Phạm Thao