Đại diện Đảng ủy-Ban chỉ huy quân sự huyện và một số xã, thị trấn, đi thăm và tặng quà cho 15 Cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Camphuchia.

Cập nhật lúc: 12:26 09/01/2019

   Nhân dịp kỷ niệm 40 năm, ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; cùng quân và dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019). Trong ngày 07/01, các đồng chí đại diện Đảng ủy-Ban chỉ huyện quân sự huyện EaKar và đại diện lãnh đạo Đảng-Chính quyền một số xã, thị trấn, đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho một số Cựu chiến binh đã từng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Camphuchia.

Các đồng chí đại diện Đảng ủy-Ban chỉ huy quân sự huyện EaKar và một số xã, thị trấn, thăm hỏi và tặng quà cho một số cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

   Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia anh em. Đảng-Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, đưa quân tình nguyện bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ Quốc, cùng với nhân dân Campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới, đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 07/01/1979. Đã có nhiều quân tình nguyện của Việt Nam hy sinh, cũng như để lại một phần thân thể của mình tại chiến trường khốc liệt này, được nước bạn, cũng như bạn bè Quốc tế cảm phục. Sau khi hòa bình lập lại, trở về quê hương sinh sống lập nghiệp, vì lý do hoàn cảnh khác nhau, nên hiện vẫn nhiều gia đình cựu quân nhân đang gặp không ít khó khăn… Riêng ở huyện EaKar, hiện có 318 quân nhân Việt Nam tình nguyện, đã tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế ở Camphuchia, đang sinh sống lập nghiệp ở một số xã thị trấn của huyện. Trong dịp này, có 15 gia đình quân nhân, cựu chiến binh thuộc diện khó khăn, đã được Đảng ủy-Ban chỉ huyện quân sự huyện EaKar và đại diện lãnh đạo Đảng-Chính quyền một số xã, thị trấn, trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng quà.

   Việc làm thiết thực, ý nghĩa trên đã góp phần động viên cá nhân và gia đình các đối tượng vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Xuân Thủy