Cụm thi đua số 3 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020

Cập nhật lúc: 15:31 06/10/2020

Chiều ngày 30/9, tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Kar, Cụm thi đua số 3 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk gồm Ban CHQS các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Ana, Krông Bông và Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Hùng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Trong năm 2020, công tác thi đua khen thưởng trong Cụm thi đua số 3 được Đảng ủy - Ban CHQS các huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tế của địa phương và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, phong trào Thi đua quyết thắng được triển khai liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cùng các phong trào thi đua yêu nước khác ở các địa phương. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các huyện trong cụm thi đua, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Hùng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Hùng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị cụm thi đua số 3 đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Bước sang năm 2021 và những năm tiếp theo, để tiếp tục đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, đánh giá đúng đơn vị, đúng đối tượng có thành tích thực sự nổi bật, thực sự lan tỏa; Đồng chí yêu cầu Ban CHQS các huyện Cụm thi đua số 3 cần nghiêm túc khắc phục triệt để khâu yếu, mặt tồn tại trong phong trào thi đua - khen thưởng năm 2020. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng, quản lý tư tưởng, chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị; kế thừa, phát huy nhân rộng những điển hình tiên tiến… Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Phạm Thao