Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 14:42 17/09/2021

Chiều 16/9, tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Kar, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sỹ cơ quan Ban CHQS huyện. Đại tá Võ Văn Minh – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy, chỉ huy Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Kar đã quán triệt và chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Kar đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị đối thoại, trong không khí chân tình, cởi mở, thẳng thắn, cán bộ, chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện Ea Kar đã đóng góp nhiều ý kiến phản ánh trên các mặt công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, kinh tế và đời sống. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của người chỉ huy; việc bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn của quân nhân; Việc triển khai công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Đại tá Võ Văn Minh – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Đại tá Võ Văn Minh – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã tiếp thu, giải đáp và chỉ đạo các phòng, ban tập trung xem xét, giải quyết các ý kiến phản ánh, trao đổi trong hội nghị, nhằm đảm bảo dân chủ trong đơn vị, đem lại quyền lợi chính đáng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt yêu cầu phát huy dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện dân chủ hình thức, tự do, vô kỷ luật; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Phạm Thao