Ban CHQS huyện EaKar tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật lúc: 21:37 17/07/2019

Vừa qua, Ban CHQS huyện EaKar tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện thị đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội  Cụ Hồ”. Dự lễ phát động có các đ/c chỉ huy trưởng, chính trị viên các xã, thị trấn, Ban chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 Quang cảnh tại buổi lễ phát động phong trào 

   Đợt thi đua này được phát động từ ngày 10 tháng 7 năm 2019 đến ngày 2/09/2025, nhằm tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ,  chiến sỹ nhân viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; góp phần phát huy phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ”và truyền thống vẻ vang của đơn vị, của LLVT huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tích cực, tự giác, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao.

 Các  xã thị trấn, Ban chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký giao ước thi đua  đến từng tập thể, cá nhân, gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ phát động Thượng tá Lê Xuân Chung, yêu cầu cán bộ, nhân viên, BanCHQS huyện phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của  mình để cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, tổ chức đăng ký giao ước thi đua đến từng tập thể, cá nhân, gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện. Kết thúc đợt thi đua, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt  để  phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt hơn ./.

T/H: H'Ngoan Niê