Ban chỉ huy QS huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ QS Quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ cho những tháng cuối năm 2019

Cập nhật lúc: 11:42 18/08/2019

Ban chỉ huy QS huyện EaKar vừa  tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ QS Quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ cho những tháng cuối năm 2019 và dự báo nhiệm vụ 2020.Dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Hà – CT.UBND huyện, Đồng chí Huỳnh Trọng Sỹ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. 

Quang cảnh Hội Nghị

Đồng chí Huỳnh Trọng Sỹ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện,  Báo cáo hoạt động nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng  6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ cho những tháng cuối năm 2019

Các đại biểu tham dự tại  Hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện EaKar  đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, như: tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; công tác huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh và xây dựng lực lượng chính quy đảm bảo về số lượng, chất lượng gắn với tích cực huấn luyện và duy trì nghiêm công tác trực trực sẵn sàng chiến đấu.  Chỉ đạo chẽ công tác cũng cố xây dựng lực lượng DQTV làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt chính sách “Hậu phương quân đội”, chính sách người có công với cách mạng, tổ chức thăm hỏi  tặng 49 xuất quà nhân dịp ngày  QT phụ nữ, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị kết nghĩa; tổ chức chi trả chế độ chính sách cho 116 trường hợp với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Hà  đã ghi nhận những kết quả mà Ban CHQS huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ  trong những tháng cuối năm 2019, đơn vị cần  tiếp tục làm tốt công tác  tham mưu với Huyện ủy và UBND huyện để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, QP,  xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng vững chắc; Huy động cả hệ thống chính trị để công tác tuyển quân đạt hiệu quả cao; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là trong các đợt cao điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.  Thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội và phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” tiếp nhận , thẩm định hồ sơ và đề nghị giải quyết chế độ , chính sách cho các đối tượng quản lý chặt chẽ đất Quốc phòng, hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để quy hoạch và cấp giấy chứng nhận QSD đất thao trường huấn luyện cho các xã, thị trấn trên địa bàn./.

 

 

 

T/H: H’Ngoan Niê