Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện EaKar tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào Báo cáo Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cập nhật lúc: 00:00 15/02/2017

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ea Kar có 201 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ đảng trực thuộc đảng bộ. Thời gian qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình hành động, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị, cụ thể hóa thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy cao vai trò quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND,
Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Ea Kar phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá các nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện về việc cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói chung và các cơ quan, đơn vị nói riêng; thực trạng biên chế, cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; kết quả tinh giảm biên chế của các cơ quan, đơn vị...

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà cũng đã trao đổi làm rõ một số nội dung quan trọng để bổ sung và cho ý kiến vào Báo cáo Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của đảng bộ cơ quan chính quyền huyện. Đồng chí cũng lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế như: một số tổ chức cơ sở đảng còn buông lỏng sự lãnh đạo, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên một số lĩnh vực còn yếu; tồn tại tình trạng một số cán bộ chưa chấp hành nghiêm túc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thiếu gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như hạn chế và một số khó khăn, vướng mắc, nội dung không phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai, đồng chí yêu cầu các phòng ban ngành, đoàn thể của huyện tích cực bổ sung, cho ý kiến để xây dựng dự thảo Báo cáo Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả sát với tình hình thực tế của địa phương./.

Phạm Thao