Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Ea Kar tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật lúc: 00:00 13/02/2017

Nét nổi bật trong công tác Đảng năm 2016 của BCH Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện là đã chỉ đạo các chi bộ trong toàn Đảng bộ luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện công tác thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Củng cố và giữ vững niềm tin của cán bộ, CCVC và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; động viên cán bộ công chức, viên chức hăng hái thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND,
Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện Ea Kar phát biểu tại hội nghị

Năm 2016, Đảng ủy đã kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận 13 đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt đảng cho 9 đảng viên chuyển công tác. Xem xét giới thiệu 19 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Kết quả phân loại đánh giá tổ chức đảng và đảng viên năm 2016, đảng bộ có 15/16 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. 32 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 158 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 - 2016). Công tác giám sát trong đảng được Đảng bộ quan tâm chú trọng thực hiện. Năm 2016, đảng ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 3 chi bộ và 99 đảng viên theo điều 30 Điều lệ Đảng, kết quả kiểm tra nhận thấy các chi bộ và đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định. Năm 2016, Đảng bộ cơ quan chính quyền được huyện ủy EaKar công nhận đạt trong sạch vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2017. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện đánh giá cao những nỗ lực của toàn Đảng ủy năm 2016, đồng chí yêu cầu các cấp ủy chi bộ và toàn thể đảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao ở từng chi bộ. Tích cực chủ động tham mưu UBND huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu KT - XH năm 2017.

Đảng ủy CQCQ khen thưởng cho các chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh
và khen thưởng các cá nhân là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã khen thưởng cho các chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và khen thưởng các cá nhân là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.

Phạm Thao